De Stichting Energiegroep Bunnik heeft duurzame ambities en vele activiteiten om de gemeente Bunnik duurzamer te maken voor wat betreft de energievoorziening. Ook hebben wij als energieprofessionals en – betrokken burgers kennis en ideeën in huis voor een duurzaam gemeentebeleid op energiegebied. Daarom willen we input leveren voor de volgende gemeenteraadsverkiezing. 

Wereldwijd zijn de gevolgen van klimaatverandering overduidelijk: de ergste sneeuwstormen in 100 jaar in Amerika en de grootste droogte sinds tijden in Zuid- en Oost-Afrika. Deze veranderingen kunnen resulteren in grote migratiestromen en verwoestende oorlogen. Dat is nog ver van ons bed. De temperatuurstijging en de heftiger buien die wij hier in Nederland ervaren zijn echter net zo goed gevolgen van diezelfde klimaatveranderingen (wwww.knmi.nl/kennis- en documentatiecentrum/achtergrond/waarnemingen-klimaatverandering). Laat staan de risico’s die wij lopen als de zeespiegel stijgt omdat gletsjers bij Groenland en Antartica smelten. Iedere gemeente, iedere regio, hoe groot of hoe klein ook, heeft zijn verantwoordelijkheid om te doen wat mogelijk is om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is het economisch en politiek gunstig om onafhankelijk te zijn voor wat betreft de energievoorziening.

De Energiegroep Bunnik is een groep van inwoners uit Bunnik, Odijk en Werkhoven. Wij geloven dat de collectieve inzet van ons als inwoners en burgers van deze dorpskernen een belangrijke bijdrage kan leveren om deze problemen het hoofd te bieden. Wij zijn van mening dat duurzaamheid en energie het waard zijn om expliciet en prominent onderwerp op de agenda van alle politieke partijen en van de gemeente te plaatsen.

Wij roepen de politieke partijen daarom op:

 

  1. om hardop uit te spreken dat duurzame energievoorziening hoog op de politieke agenda thuis hoort en dat dit vraagstuk vraagt om concrete acties in de komende raadsperiode en daarna

 

  1. om te erkennen dat het een aandachtspunt is voor lokale agendering en niet uitsluitend een Haags’ vraagstuk

 

  1. om te onderkennen dat communicatie over het duurzame energievraagstuk een extra boost kan gebruiken. Na drie jaar publiciteit hebben wij de groep early adopters wel bereikt. Zij hebben de idee van duurzaam energiegebruik omarmd door isolatiemaatregelen te nemen of mee te doen aan onze inkoopacties voor zonnepanelen. De goegemeente is nog onvoldoende bewust van duurzame energiebeheersing. De gemeente Bunnik zal haar communicatie-activiteiten voor bewustwording over energiegebruik bij inwoners thuis moeten intensiveren en ook de inwoners moeten betrekken bij het vormen van nieuwe energielandschappen in onze omgeving ( geen energiecentrale ver weg, maar energievoorzieningen dicht bij huis)

 

  1. om als Bunnikse politiek dit thema op te pakken en voorlichting, aankoopcampagnes, huiskamerbijeenkomsten, dorpsgesprekken over het energielandschap etc. actief en financieel te ondersteunen

 

  1. om lokale initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren, zowel door particulieren, huurders als bedrijven

 

  1. om als gemeente Bunnik de ambitie uit te spreken om in 2050 energie neutraal te zijn en daarvoor een routekaart op te stellen met concrete tussentijdse doelen t.a.v.:

–  de eis van ‘energieneutraliteit’ of nul op de meter voor iedere nieuwbouw in de gemeente vanaf januari 2018

–  de eis van ‘bouwen zonder gasaansluiting’ bij iedere nieuwbouw in de gemeente  vanaf januari 2018

–  energieneutraliteit van alle openbare gebouwen in 2025

–  energieneutraliteit van alle gesubsidieerde instellingen in 2025

–  substantiële vermindering van het energieverbruik van bestaande bouw, met als doel dat in 2050 alle woonwijken aardgasvrij en energieneutraal zijn

– concrete plannen te ontwikkelen en geschikte locaties te vinden voor opwekking van windenergie, grootschalige zonne-energie en duurzame warmte binnen de gemeentegrenzen

 

  1. om concrete plannen te ontwikkelen om het ‘recht op warmte’ van de inwoners van de gemeente Bunnik te garanderen. Wij zijn van mening dat zonnepanelen op particuliere woningen alleen niet voldoende zijn en dus ook fors moet worden ingezet op isolatie, windenergie en duurzame warmte als alternatieven voor aardgas, zoals warmteopslag, geothermie en warmte uit oppervlaktewater. Dit zijn intensieve ruimtelijke en maatschappelijke trajecten en daarom zou er nu al, middels een uitgangspuntennotitie, een start gemaakt moeten worden. Gemeenten en provincie moeten in goed overleg met lokale bedrijven die grondwater nodig hebben, proberen de bestaande barrières voor duurzame warmte-opwekking en warmteopslag in de ondergrond van de gemeente Bunnik weg te nemen

 

  1. om het ‘recht op warmte’  te ondersteunen met een regionaal revolverend fonds voor particuliere woningeigenaren, omdat dit  vaak forse investeringen vraagt met een lange terugverdienperiode. Dat fonds wordt primair aangewend voor het realiseren van substantiële (> 50%) vermindering  van energieverbruik bij bestaande woningen van particulieren en woningcorporaties voor zover deze niet gebruik kunnen maken van landelijke financiële ondersteuning. Lokaal maatwerk moet de kracht zijn van zo’n regionaal fonds

 

  1. om te erkennen dat bewonersparticipatie essentieel is voor het realiseren van de gewenste transitie naar duurzaam energieverbruik en -opwekking. Wij denken daarbij in het bijzonder aan plaatsing van energie-installaties, zoals windturbines en zonne-velden in de publieke ruimte of in het groene buitengebied

 

  1. om regionale samenwerking na te streven om de doelstelling van energieneutraliteit te realiseren en daartoe initiatieven te nemen om bewoners op hetzelfde regionale niveau te laten participeren.

 

Energiegroep Bunnik, Augustus 2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s